12 mars 2009

Felstavat - Wrongly spelled

Som ni ser ett par inlägg ner så är ett av namnen felstavat, det skall vara Room With a View men det är stavat Wiew. Mia W gjorde mig uppmärksammad på detta (tack!!), men det visade sig att det var SKK som gjort fel, inte jag. Nu är det korrigerat!

As you can see a couple of messages down one of the names were spelled the wrong way, it should be spelled A Room With a View not Wiew. It turned out that the Kennel Club spelled the name the wrong way and not me!! It is now corrected. Mia W draw my attention to the name spelled wrong and thanks to her!!

Inga kommentarer: