1 apr. 2009

Weight - Vikt

Fredag förra veckan 93.8. Gått ner hela 2 hekto.....

Friday last week, down 2 hecto, so much....

Inga kommentarer: