4 feb. 2009

Jag utmanar - I challenge

Ta sjätte mappen och sjätte bilden under Mina Bilder och publicera den och berätta om bilden. Utmana sen fler personer!!
Take the sixth folder and the sixth photo and publish this photo on your blog and tell us a bit about the photo and then challenge a group of persons!

2 kommentarer:

Elisabeth Alström sa...

Var finns "Mina Bilder"

Patience-please sa...

I did it and I passed it on! Thanks, Henrik