15 feb. 2009

Vikt - Weight

Har glömt att skriva om min vikt vecka 7. Som jag misstänkte själv har jag lagt på mig lite under veckan. Har ju som sagt var varit ledig och även om jag var aktiv och tränat så har jag ätit mer och även mer goda men onyttiga saker. Bara att ta tag i det i kommande vecka igen!! Nu låg vikten på 95.9 Invägningen förra veckan på strax över 95 kan vara lite missvisande då jag vägde mig strax efter jag tränat och hade nog vätskeförlust??

Have forgotten to write about the weight for week 7. As I suspected I have put on some weight during the week. I have had a sport’s holiday and although I have trained a lot I have also enjoyed more food and snacks and so on…. Just to get more serious again this coming week! The weight last week was maybe also a bit misleading as I stepped up on the scale shortly after training without drinking much water. Anyway, the weight this week was 95.9

Inga kommentarer: