16 jan. 2009

Weight - Vikt

The weight this morning was 98.2 kilos so I have lost two kilos in two weeks and I have to pleased about that!!! A couple of evenings this week I have really been craving for chocolate or crisps but I have been “strong” and not touched anything!!

I morse var vikten 98.2 kilo så jag har nu gått ner två kilo på två veckor och det måsta jag vara nöjd med! Ett par kvällar i veckan har jag verkligen längtat efter choklad eller chips men jag har varit ”en ståndaktig soldat” och inte ätit onyttigt!!

Inga kommentarer: